top of page
Familie en erfrecht.png

Alimentatiepagina

Advocaat alimentatie

Bij een echtscheiding of verbreking van een geregistreerd partnerschap speelt vaak de vraag of er alimentatie betaald moet worden. Er zijn twee soorten alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie.

Partneralimentatie

Tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn beide partners onderhoudsplichtig tegenover elkaar. Deze onderhoudsplicht blijft op basis van de wet bestaan als de partners uit elkaar gaan. In de praktijk betekent dat dat de ene partner, de andere partner een bijdrage betaalt.Partneralimentatie is volgens de wet niet verschuldigd bij ongehuwd samenwonen. Partners kunnen bij ongehuwd samenwonen wel vrijwillig de plicht tot het betalen van partneralimentatie afspreken, bijvoorbeeld in een samenlevingsovereenkomst.

Kinderalimentatie

Ouders die op het moment dat zij uit elkaar gaan één of meerdere minderjarige kinderen hebben, moeten afspraken maken over de verdeling van de kosten van de kinderen in de toekomst. Het uitgangspunt is dat de ouder bij wie de kinderen het hoofdverblijf hebben, alimentatie ontvangt van de andere ouder.

Als een minderjarige 18 jaar wordt, heeft deze een zelfstandig recht op een bijdrage van zijn of haar ouder. Dit heet jongmeerderjarige-alimentatie. Het recht daarop eindigt op 21-jarige leeftijd. Ouders kunnen samen afspreken om ook nadien nog een bijdrage te betalen.

De hoogte van de kinder- en partneralimentatie wordt berekend aan de hand van de zogenaamde Trema-normen, vastgesteld door de werkgroep Alimentatienormen. Op internet zijn diverse sites te vinden die informatie geven over de berekeningen in standaardgevallen. In de praktijk blijken standaardgevallen echter maar weinig voor te komen en is er op diverse punten discussie mogelijk.

Voor al uw vragen over alimentatie, de toepassing van de Trema-normen in uw specifieke situatie en vaststelling, indexering en inning van alimentatie kunt u terecht bij onze familierechtadvocaten Mirelle van Berckel.

DSC_9033.jpg
  • LinkedIn - Black Circle
bottom of page