top of page
Ancella portret.jpg

Ancella Klunne

advocaat | partner

 

civiel bouwrecht

aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht (bouw gerelateerd)

klunne@kesselsadvocaten.nl

  • LinkedIn - Black Circle

Ancella Klunne heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten vastgoedrecht als hoofdrechtsgebied geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 Advocaat sinds: 

1997

Opleiding: 

Erasmus Universiteit Rotterdam

Privaatrechtelijk Bouwrecht Instituut voor Bouwrecht

 Vorige functies: 

Advocaat Houthoff Buruma

Advocaat | partner Severijn Hulshof Advocaten

Advocaat | partner en mede oprichtster Staal Advocaten

Lidmaatschappen:

Vereniging voor Bouwrecht (Advocaten)

Vereniging Vastgoed Juristen

Beursclub Technische Verzekeringen

Publicaties:     

In diverse vakbladen over haar vakgebieden

Docentschap: 

In-house cursussen en voor opleidingsinstanties zoals de Academie voor de Rechtspraktijk en het Instituut voor Bouwrecht. 

Onderwerpen: algemene voorwaarden, contracteren in de bouw, waarschuwingsplicht, meer- en minderwerk, remedies bij niet-nakoming aannemingsovereenkomst, kabel- en leidingschades, aansprakelijkheid bouwadviseurs.

                                                

Juridische ontzorger gehele bouwproces

Ancella staat als juridische ontzorger haar cliënten gedurende het gehele bouwproces bij. Bij de contractvorming, gedurende de uitvoering en na oplevering. Zij treedt zowel op de voorgrond als de achtergrond op. Zij adviseert en procedeert. Haar insteek is pragmatisch en oplossingsgericht.

 

Civiel bouwrecht

Ancella houdt zich onder meer bezig met het beoordelen en opstellen van (aanneming)overeenkomsten, meer- en minderwerkclaims, vertragingsclaims en opleveringsgebreken. Zij is thuis in de in de bouw veel gehanteerde algemene voorwaarden en contractvormen zoals: UAV, UAV-GC, DNR en RAW-bestek.

 

Aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht (bouw gerelateerd)

Ancella houdt zich tevens bezig met aansprakelijkheidskwesties bij kabel- en leidingschades en bij schade ontstaan aan zaken van derden bij uitvoering van bouwwerkzaamheden. Ook bij zaken waarbij de aansprakelijkheid van bouwadviseurs (architecten en constructeurs) een rol speelt, is zij betrokken. U kunt verder bij haar terecht voor polis dekking kwesties (o.a. CAR-, AVB-, BOV- en werkmaterieelverzekeringen).

 

Wat was het grootste compliment dat je ooit van een cliënt kreeg?

Het grootste compliment is dat cliënten bij je terug komen. In 2019 heb ik de publieksprijs Magna Charta Lawyer of the Year categorie bouwrecht gewonnen. Dat is een kroon op mijn werk.

 

Waar word je blij van in je werk?

Ik word blij van het contact met cliënten en het voor de cliënt tot een goed einde brengen van een zaak. Verder word ik blij van het schrijven van een inhoudelijk juridisch stuk. Dat kan zowel een direct voor de cliënt bruikbaar pragmatisch advies zijn als een processtuk.

 

Bij Kessels zoeken we samen met onze cliënten naar een geschikte balans. Hoe vind jij zelf je balans?

Door tijd door te brengen met mijn kinderen, door hard te lopen en door het onderhouden van contacten met mijn vrienden.  

bottom of page