top of page
Arbeidsrecht

Ontslag

Wilt u de arbeidsovereenkomst met een van uw werknemers beëindigen of neemt een werknemer zelf ontslag dan geldt het ontslagrecht. De redenen hiervoor en de beëindigingsmogelijkheden kunnen zeer divers zijn. Bij ontslag krijgt u gelijk te maken met allerlei regels. Een advocaat bij uw ontslag kan u hierbij goed ondersteunen. De arbeidsrecht advocaten van Kessels Advocaten beschikken over een ruime ervaring binnen dit rechtsgebied en staan u dan ook graag bij als ontslagrecht advocaat.

Een ontslagprocedure wilt u het liefste voorkomen. Wanneer u ons reeds in het voortraject bij de casus betrekt, dan is het onze ervaring dat daarmee een langdurige procedure kan worden voorkomen. En met de hulp van een advocaat tijdens ontslag komt u vaak tot een betere ontslagregeling.

Hoe werkt het ontslagrecht?

Voor een ontslag met bedrijfseconomische reden is het UWV de bevoegde instantie om een ontslagvergunning te verkrijgen. Datzelfde geldt als het ontslag te maken heeft met langdurige ziekte.

 

Voor een ontslag op andere gronden is de kantonrechter het aangewezen loket. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan onvoldoende functioneren, verwijtbaar handelen / nalaten of een verstoorde arbeidsverhouding etc.

 

Komen de werkgever en werknemer niet tot overeenstemming omtrent een beëindiging en de voorwaarden waaronder die beëindiging plaatsvindt? Dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst in beginsel alleen beëindigen met toestemming van het UWV of de kantonrechter, afhankelijk van de situatie.

 

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is een opzegging van de arbeidsovereenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn, per onmiddellijke ingang en op grond van een dringende reden.

Om met succes een ontslag op staande voet te kunnen geven (of nemen) moet er op de eerste plaats sprake zijn van een dringende reden. De wetgever heeft bepaald dat de gewone ontslagbeschermingsregels niet gelden als er sprake is van een dringende reden: als de beëindiging plaatsvindt op grond van een dringende reden is geen instemming van de werknemer vereist, noch een ontslagvergunning, noch een ontbinding door de kantonrechter. Voor de werknemer wordt een dringende reden aanwezig geacht als sprake is van dusdanige omstandigheden dat van hem in redelijkheid niet gevraagd kan worden de dienstbetrekking te laten voortduren. Een dringende reden voor de werkgever is bijvoorbeeld overtreding van gedragsvoorschriften, werkweigering, diefstal etc.

 

Maar let op: of ook daadwerkelijk sprake is van een zodanige dringende reden dat een ontslag op staande voet gerechtvaardigd is, hangt af van de concrete omstandigheden van het geval. De tweede voorwaarde is dat die dringende reden bij het geven van ontslag ook uitdrukkelijk aan de werknemer wordt medegedeeld en als derde voorwaarde heeft te gelden dat het ontslag en de daaraan gekoppelde mededeling onverwijld moet plaatsvinden.

 

Uw ontslagrecht advocaat in Breda

Bij Kessels Advocaten kunt u terecht voor deskundig advies over alle vraagstukken met betrekking tot het ontslagrecht. Onze arbeidsrechtsadvocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van ontslagrecht en staan u graag bij. Wij begrijpen dat een goede klik tussen u en onze advocaten in het geval van een ontslagzaak belangrijk is. Daarom is kennismaken bij ons dan ook gratis en vrijblijvend.

Neemt u gerust contact op met onze advocaten gespecialiseerd in ontslag. Elzemieke Schouten staat u graag te woord. Wilt u graag een vrijblijvende kennismakingsafspraak maken? Bel ons dan op het nummer 076 525 35 35, of stuur een e-mail naar info@kesselsadvocaten.nl.

 

Lees meer over het ontslagrecht

Op onze website vindt u diverse artikelen waarin u meer kunt lezen over arbeidsrecht en aanverwante onderwerpen. Ook bloggen we regelmatig over de actualiteit. Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

DSC_8571.jpg
bottom of page