top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Aandelen op naam versus aandelen aan toonder

Wat is een aandeel?

Aandelen zijn gedeelten waarin het kapitaal van de BV en de NV zijn verdeeld. Een BV of NV kan dus gefinancierd worden door middel van aandelen. Als u een aandeel koopt dan geeft u een stukje kapitaal aan de vennootschap. In ruil daarvoor wordt u deels eigenaar van de vennootschap. U kunt zeggenschapsrechten krijgen, zoals stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders, maar ook financiële rechten, zoals recht op dividend.


Aandelen op naam

Wanneer u een aandeel op naam koopt, dan wordt uw naam opgenomen in het register van aandeelhouders. Aandelen op naam zijn in beginsel niet vrij overdraagbaar, u kunt ze niet zomaar aan een ieder verkopen. Dat is ook logisch want uw naam is aan het aandeel gekoppeld. Overdracht van aandelen op naam vindt plaats via de notaris.


Aandelen aan toonder

Aandelen aan toonder zijn het tegenovergestelde van aandelen op naam. De houders van deze aandelen staan namelijk niet geregistreerd. De aandeelhouder moet natuurlijk wel aan kunnen tonen dat hij de aandelen in zijn bezit heeft. Vroeger had de aandeelhouder een certificaat waardoor hij de aandelen fysiek kon laten zien. Nu heeft de aandeelhouder de aandelen op een effectenrekening of in een effectendepot staan.

Aandelen aan toonder zijn in beginsel vrij overdraagbaar. In april 2017 hebben de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Financiën een wetsvoorstel gedaan om de houders van de aandelen aan toonder niet langer anoniem te laten zijn.

3.172 weergaven

Comentarios


bottom of page