top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Afgebroken onderhandelingen: aansprakelijkheid in de precontractuele fase?

Wanneer u met een andere partij in onderhandeling treedt, dan ontstaat er een rechtsverhouding. Partijen moeten vanaf dat moment rekening houden met de normen van redelijkheid en billijkheid. Wat betekent dat nou concreet? Partijen moeten over en weer rekening houden met elkaars belangen.


In Nederland kennen we contractsvrijheid. In beginsel mogen onderhandelingen altijd worden afgebroken zonder dat de afbrekende partij schadevergoeding verschuldigd is. Dit wordt de vrije onderhandelingsfase of de eerste fase genoemd.

Op grond van de rechtspraak kan in twee gevallen bepaald worden dat een partij aansprakelijk is voor het afbreken van de onderhandelingen en gehouden is tot schadevergoeding.


De eerste situatie: het afbreken van de onderhandelingen is rechtmatig mits de onderhandelingskosten worden vergoed. Dit is het geval indien het afbreken van de onderhandelingen, zonder het vergoeden van de onderhandelingskosten van de wederpartij, in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Dit is een erg vaag criterium en komt in de praktijk niet zo vaak voor.


De tweede situatie: het afbreken van de onderhandelingen is onaanvaardbaar. Dit kan leiden tot vergoeding van het positief contractbelang van de wederpartij, oftewel de winst die de wederpartij misloopt door het stuklopen van de onderhandelingen. Dit wordt de derde fase genoemd. De derde fase is bereikt als de wederpartij dacht en redelijkerwijs mocht denken dat op grond van de onderhandelingen een overeenkomst tot stand zou komen.

Er kan dus weldegelijk sprake zijn van aansprakelijkheid in de precontractuele fase.

14 weergaven

Comentarios


bottom of page