top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Afwikkeling van huwelijkse voorwaarden

Wanneer u voorafgaande aan, of tijdens het huwelijk, huwelijksvoorwaarden heeft opgesteld bij de notaris, zal bij de echtscheiding goed gekeken moeten worden naar de afspraken die u in de huwelijksvoorwaarden heeft gemaakt.


In huwelijksvoorwaarden kan van alles zijn afgesproken over de financiën tijdens het huwelijk of hetgeen moet gebeuren in het geval van een echtscheiding. In algemene zin is het lastig te beschrijven wat voor u de gevolgen zijn. Gaat u dus het gesprek aan met onze gespecialiseerde advocaten en neem een kopie van de opgestelde huwelijksvoorwaarden mee.

4 weergaven

コメント


bottom of page