top of page
  • Jessica van Gastel

Alimentatievermindering in coronatijd: wacht niet!

Alimentatieverplichtingen zijn wijzigbaar indien de financiële omstandigheden wijzigen. Dat geldt zowel voor verplichtingen ten aanzien van kinderen als voor verplichtingen aan een ex-partner.


Ten gevolge van de coronacrisis wordt verwacht dat veel verplichtingen aanpassing behoeven. Ondernemers kunnen flinke omzetdaling zien en mensen in loondienst kunnen hun baan kwijtraken. Indien u met uw ex-partner niet tot een aanpassing kunt komen, kan de rechtbank verzocht worden de alimentatie op nul te zetten of te verminderen. Ook de omgekeerde situatie kan zich voordoen. U kunt behoefte krijgen aan een bijdrage van uw ex-partner of een hogere dan voorheen, ten gevolge van inkomensverlies.


Ook indien u in het verleden een niet-wijzigingsbeding ten aanzien van partneralimentatie bent aangegaan, kan het toch mogelijk zijn dat wijziging haalbaar is. De coronacrisis is dermate bijzonder dat mogelijk gebruik kan worden gemaakt van een wettelijke escape.Indien u wel tot een aanpassing van de alimentatie in overleg kunt komen, is het verstandig dit goed vast te leggen en in veel gevallen zal dit ook door de rechtbank bekrachtigd moeten worden. Ook in dat geval is het goed u te laten voorlichten.


Indien een echte rechtbankbeslissing nodig is dan moet u rekening houden met vrij lange doorlooptijden. Dat maakt dat het goed is snel te laten nagaan of aanpassing geïndiceerd is en zonodig een procedure te starten. Hoe langer u wacht met indiening van een verzoek, hoe langer uw verplichtingen ongewijzigd blijven. Het tijdstip van indiening van een verzoekschrift markeert namelijk de ingangsdatum van de wijziging. De rechtbanken wijzigen in de regel niet met terugwerkende kracht tot voor de datum indiening verzoek.


Bij Kessels Advocaten kunnen we u adviseren en bijstaan als het gaat om alimentatieverplichtingen. Juist in deze coronatijd bestaat behoefte aan inzicht in kosten. Wij zijn dan ook bereid om indien uw zaak zich daarvoor leent een vaste prijs af te spreken in uw alimentatiezaak, zodat u vooraf weet waar u aan toe bent.


Neem gerust contact op met ons! Een eerste contact kost u niets!

Kessels Advocaten Familierecht Breda

94 weergaven

Comentários


bottom of page