top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Arbeidsongevallen en beroepsziekten (werkgeversaansprakelijkheid)

Wanneer u op uw werk gewond raakt, moet de werkgever meestal de schade vergoeden, ook als er sprake is van eigen schuld of wanneer u niet goed heeft opgelet. Bij een bedrijfsongeval kan het gaan om ongevallen waarbij u van een ladder valt, gewond raakt door een machine, maar ook tijdens een bedrijfsuitje kan u letsel oplopen. De werkgever heeft de zorgplicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen voor de werknemer. En die zorgplicht gaat ver!


Bij beroepsziekten moet u denken aan RSI, OPS (schildersziekte), rugklachten etc. Het zijn aandoeningen die (gedeeltelijk) worden veroorzaakt door het werk of de arbeidsomstandigheden. Het kan zijn dat de werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen van uw beroepsziekte. Wij kunnen de mogelijkheden voor u onderzoeken.

Als de aansprakelijkheid erkend is, dan zullen wij samen met u de volledige schade die u lijdt in beeld brengen en voorschotten regelen voor de reeds geleden schade totdat de schade definitief kan worden afgewikkeld.

71 weergaven

Comments


bottom of page