top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Benaderen werkgever: recht op alimentatie verspeeld!

Onlangs kwam ik het weer tegen in een dossier. Een vrouw stuurt een email naar de werkgever van haar ex-man. In haar “strijd” tegen de man stuurt zij een bericht naar de baas van haar ex-echtgenoot met allerlei verwijten aan de man, waarvan zij vond dat de werkgever dat moest weten. De vrouw heeft er waarschijnlijk niet bij stilgestaan dat zij haar recht op alimentatie in bijzonder groot gevaar brengt.


In zijn algemeenheid is de lotsverbondenheid tussen gewezen partners de juridische grondslag voor het feit dat ook na het huwelijk echtgenoten gehouden kunnen zijn bij te dragen in het levensonderhoud van de ander. Bij zeer ernstig wangedrag jegens de ander kan echter deze lotsverbondenheid doorbroken worden. Indien een rechter tot die conclusie komt heeft dat grote consequenties. De aanspraak op alimentatie is dan definitief van de baan.


Een rechter zal niet heel gauw tot die conclusie komen.  Je moet het als alimentatiegerechtigde nogal bont maken, wil je het recht op alimentatie verspelen. Wangedrag dat toegeschreven kan worden aan normaal bij een echtscheiding passende emotionele uitspattingen zal niet snel leiden tot een einde aan het recht op alimentatie. In de rechtspraak wordt een beroep op het verbreken van de lotsverbondenheid meestal zonder succes aangevoerd.


Er zijn echter wel grenzen en uit de rechtspraak kan afgeleid worden dat aan het benaderen van de werkgever van een alimentatieplichtige zeer zwaar wordt getild. Gerechtshof Den Haag heeft om die reden al in 2016 een uitspraak gedaan waaruit bleek dat er geen recht op alimentatie meer bestond en nog deze zomer deed de rechtbank Noord-Holland hetzelfde.

Het betrekken en benaderen van de werkgever en het daarbij in een kwaad daglicht stellen van de alimentatieplichtige is in deze uitspraken van zeer doorslaggevend belang geweest bij het afwijzen van het verzoek om alimentatie.


Door de moderne communicatiemiddelen is een mailtje of een appje in een waas van boosheid zo verstuurd, maar het kan enorme grote gevolgen hebben. Steeds vaker wordt een beroep gedaan op het verbroken zijn van lotsverbondenheid en met name dus als derden betrokken worden, kan dat met succes zijn.


De arbeidsrelatie van de alimentatieplichtige is ook de bron voor het kunnen betalen van alimentatie. Als de gerechtigde dat in gevaar brengt krijgt hij of zij mogelijk de deksel op de neus. Hetzelfde kan gelden indien de alimentatieplichtige ondernemer is en de gerechtigde relaties benaderd.


Meer weten? Aarzel niet contact op te nemen!


Marc van Bruggen

49 weergaven

Comments


bottom of page