top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Bijstandsuitkering en behoefte aan partneralimentatie: niet langer een automatisme?

Mij trof een uitspraak van het Hof Leeuwarden van 23 april 2019. Het Hof vindt dat in dit geval een vrouw die een uitkering van de sociale dienst ontvangt en door de gemeente is vrijgesteld van de sollicitatieplicht geen behoefte heeft aan partneralimentatie.


De rechtspraktijk was in mijn ervaring tot voor kort eigenlijk altijd dat indien na scheiding een der partijen een uitkering ontving dit als een vangnet werd gezien en de behoefte een gegeven was.

Anders gezegd: “als er een uitkering is heeft het betwisten van de behoefte niet veel zin”. Daar is dus nu een leuke uitspraak over gegeven, waarvan de consequentie is dat een uitkeringsgerechtigde zeker niet achterover meer kan leunen en kan volstaan met zich te beroepen op de beslissingen van de gemeente. De behoefte is zeker geen gegeven meer.


In een zaak die ik zelf behandelde namens de man oordeelde het Gerechtshof Den Bosch op 6 december 2018 al in gelijke zin, hetgeen opleverde dat de vrouw slechts 1 jaar alimentatie kreeg. Zij kreeg nog een jaar de tijd om volledig in eigen levensonderhoud te voorzien. Ook Hof den Bosch nam dus geen genoegen met de enkele verwijzing naar een uitkering. Leeuwarden gaat nu nog verder. Het alimentatieverzoek werd direct afgewezen.


Dat de rechter, die te maken krijgt met een verzoek alimentatie van iemand die een uitkering krijgt, een zelfstandige toets moet doen naar de vraag of de verzoekende partij zich voldoende heeft ingespannen om in eigen behoefte te voorzien, was al wel bekend, maar in de praktijk werd toch vaak wel aangesloten bij het feit dat er nu eenmaal een uitkering was. Dat automatisme lijkt nu definitief van de baan. Een hele goede ontwikkeling. Consequentie is wel dat niet de onderhoudsplichtige ex-partner de rekening betaald, maar de gemeente en dus indirect de belastingbetaler.


Heeft u vragen? Heeft uw ex-partner een bijstandsuitkering en betaalt u partner- en/of kinderalimentatie? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik kijk graag met u naar de stand van zaken en de mogelijkheden in uw specifieke situatie.

203 weergaven

Comments


bottom of page