top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Coöperatie

Een coöperatie is een bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging. Kenmerkend voor een coöperatie is dat de coöperatie in de statuten het doel moet stellen om in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten, anders dan van verzekering, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen.


Dat laatste klinkt misschien een beetje ingewikkeld en kan het beste geïllustreerd worden met een voorbeeld. Een bekende coöperatie is FrieslandCampina. De leden van deze coöperatie zijn melkveehouders die melk leveren aan FrieslandCampina die de melk vervolgens bewerkt tot een eindproduct. De winst wordt uitgekeerd aan de leden.


Er bestaan verschillende soorten coöperaties. Allereerst de eigenaarscoöperatie, daarin wordt inkomen gegenereerd uit het gezamenlijk eigendom van een bedrijf. Ten tweede de ondernemers coöperatie waarbij alle leden zelf een bedrijf uitoefenen. FrieslandCampina is hier een voorbeeld van. Ten derde bestaat er de werknemerscoöperatie. De coöperatie sluit dan arbeidsovereenkomsten met leden in ruil voor de behartiging van de belangen van de leden.


De coöperatie is een rechtspersoon en dus als rechtspersoon aansprakelijk.

20 weergaven

Comments


bottom of page