top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

De collectieve arbeidsovereenkomst

Iedereen is wel bekend met het begrip cao. Maar wat is een collectieve arbeidsovereenkomst nu precies? Een individuele arbeidsovereenkomst wordt afgesloten tussen een werkgever en een werknemer. Een collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen één of meer werkgevers, één of meer werkgeversorganisaties en één of meer werknemersorganisaties, meestal in de vorm van een vakbond.


Er bestaan twee soorten cao’s. Ten eerste de bedrijfstak –cao. Dan geldt de collectieve arbeidsovereenkomst binnen een bepaalde sector. Ten tweede de ondernemings-cao, de collectieve arbeidsovereenkomst geldt dan binnen een bepaald bedrijf.


Wanneer bent u als werkgever of als werknemer gebonden aan de cao? Als werkgever kunt u gebonden zijn aan de cao wanneer u lid bent van een werkgeversorganisatie. Als werknemer kunt u gebonden zijn wanneer u lid bent van een werknemersorganisatie. In principe moet de cao pas nageleefd worden binnen een arbeidsverhouding indien zowel de werkgever als de werknemer gebonden zijn. In de praktijk wordt er ook vaak gewerkt met een incorporatiebeding. Dat beding wordt opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst en daarin verklaren werkgever en werknemer de afspraken die in de cao staan na te leven.


Wanneer er sprake is van een bedrijfstak-cao kunnen partijen de minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid vragen de cao algemeen verbindend te verklaren. Dat betekent dat de cao dan geldt voor alle werkgevers en werknemers binnen een bepaalde bedrijfstak.

Er is een grote kans dat dit ook met de cao die betrekking heeft op uw bedrijfstak is gebeurd. U kunt dit zelf checken via cao.minszw.nl!

3 weergaven

댓글


bottom of page