top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

De enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer

De enquêteprocedure is een aparte procedure die wordt gevoerd bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Het doel van een enquêteprocedure is het herstel van de gezonde verhoudingen binnen een onderneming. Dat betekent bijvoorbeeld het doorbreken van een impasse in een vennootschap waarin beide aandeelhouders 50% van de zeggenschapsrechten bezitten. Een ander doel van de enquêteprocedure is de opening van zaken en vaststellen wie verantwoordelijk is voor mogelijk wanbeleid. Om een voorbeeld te noemen: een bestuurder doet torenhoge uitgaven terwijl hij weet dat de onderneming er financieel slecht voorstaat. Dat kan wanbeleid opleveren en dat kan worden vastgesteld in een enquêteprocedure.


Wie kunnen er een beroep doen op de enquêteprocedure?

De enquêteprocedure is alleen van toepassing op rechtspersonen. In de wet is bepaald dat aandeelhouders die 10% of meer van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of €225.000,- aan nominaal aandelenkapitaal bezitten een enquêteprocedure mogen starten. Ook de ondernemingsraad of personen die daartoe middels de statuten zijn aangewezen kunnen een enquêteprocedure starten.


Wat houdt de procedure in?             

Als het verzoekschrift is ingediend beoordeelt de Ondernemingskamer of er redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen. Wanneer deze er niet zijn is de procedure daarmee al gelijk afgelopen. Indien de Ondernemingskamer oordeelt dat er wel redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen, dan wordt er een onderzoek gestart. Het doel van het onderzoek is dus het eventueel vaststellen van wanbeleid. Bij de Ondernemingskamer kan ook gevraagd worden om voorlopige voorzieningen. Dit kan zowel voor als na het onderzoek. Een voorlopige voorziening is en maatregel die direct ingrijpt in de verhoudingen binnen de vennootschap, bijvoorbeeld de tijdelijke aanstelling van een extra bestuurder of de tijdelijke overdracht van aandelen.


Heeft u een conflict binnen uw vennootschap en denkt u dat u eventueel een beroep kan doen op de enquêteprocedure? Neem dan contact op met een van onze advocaten!

21 weergaven

Comments


bottom of page