top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

De naamloze vennootschap (NV)

Een naamloze vennootschap, vaak afgekort N.V. genoemd, is een privaatrechtelijke rechtspersoon.


Een N.V. moet opgericht worden via een notariële akte met daarin de statuten. Bij de N.V. is er wel een minimaal startkapitaal vereist van €45.000,-. De N.V. moet daarnaast worden ingeschreven in het Handelsregister.


Het kapitaal van de N.V. is verdeeld in aandelen, die in handen zijn van de aandeelhouders. De aandeelhouders zijn verenigd in de algemene vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid om statuten te wijzigen, bestuurders te benoemen en te ontslaan, nieuwe aandelen uit te geven, de jaarrekening vast te stellen en te besluiten tot ontbinding van de vennootschap. Wanneer er sprake is van een belangrijke verandering in de identiteit of het karakter van de N.V., dan moet de algemene vergadering van aandeelhouders daar ook mee instemmen. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding bij de N.V.


Indien er sprake is van een structuurregime, dan is de N.V. verplicht tot het instellen van een Raad van Commissarissen.


De aandelen kunnen op naam of aan toonder luiden. De identiteit van de aandeelhouder is bij een N.V. dus niet altijd bekend. De aandelen van een N.V. zijn in beginsel vrij overdraagbaar. De N.V. is als rechtsvorm geschikt voor een notering aan de effectenbeurs.

Een N.V. kent, net als de B.V., beperkte aansprakelijkheid. Dat betekent dat de aandeelhouders niet persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schulden van de N.V.

80 weergaven

Comments


bottom of page