top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

De onderlinge waarborgmaatschappij

De onderlinge waarborgmaatschappij zal u misschien minder bekend in de oren klinken dan de coöperatie. De rechtsvorm is vergelijkbaar met die van de coöperatie, dat blijkt uit de bijna gelijkluidende definities in de wet. De onderlinge waarborgmaatschappij is een bij notariële akte als onderlinge waarborgmaatschappij opgerichte vereniging. Zij moet zich blijkens de statuten ten doel stellen met haar leden verzekeringsovereenkomsten te sluiten, een en ander in het verzekeringsbedrijf dat zij te dien einde ter behoeve van haar leden uitoefent.


De onderlinge waarborgmaatschappij is dus bedoeld ter uitoefening van een verzekeringsbedrijf. Verzekeringsmaatschappijen gebruiken deze rechtsvorm. Een bekend voorbeeld van een onderlinge waarborgmaatschappij is CZ.


De structuur van de onderlinge waarborgmaatschappij is eigenlijk dezelfde als die van de vereniging. Het bestuur voert de dagelijkse leiding uit. De ledenvergadering heeft alle bevoegdheden die niet aan het bestuur of aan een ander orgaan toekomen. Aan de leden kan de winst worden uitgekeerd.

De onderlinge waarborgmaatschappij is een rechtspersoon en is dus als rechtspersoon aansprakelijk.

478 weergaven

Comments


bottom of page