top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

De ondernemingsraad

De ondernemingsraad komt op voor de belangen van werknemers in een onderneming. Een ondernemingsraad moet worden ingesteld in een onderneming waar ten minste 50 personen werkzaam zijn. Een collectieve arbeidsovereenkomst kan ook de instelling van een ondernemingsraad verplichten. Daarnaast kan een ondernemer er vrijwillig voor kiezen om een ondernemingsraad in te stellen. Hoeveel personen er in de ondernemingsraad zitten hangt af van het aantal werkzame personen in de onderneming. Het minimum is 3 (bij minder dan 50 werkzame personen) en het maximum is 15 (bij 1000 tot 2000 werkzame personen). De ondernemingsraad wordt gekozen door de personen die in de onderneming werkzaam zijn.


Er is in de Wet op de Ondernemingsraden expres gekozen voor de term ‘personen werkzaam in de onderneming’ en niet voor de term ‘werknemers’ omdat bijvoorbeeld uitzendkrachten ook onder de eerste term vallen.


De ondernemingsraad bespreekt minstens twee keer per jaar de gang van zaken in de onderneming. Daarnaast kan de ondernemingsraad zelf zaken aan de orde stellen; advies geven over besluiten op bedrijfsorganisatorisch, -economisch of financieel terrein en advies geven over het ontslag van bestuurders; instemmen met besluiten op sociaal terrein, zoals besluiten die in het kader van de arbeidsomstandighedenwet genomen worden.

3 weergaven

Comments


bottom of page