top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

De pre-pack

Een bijzondere vorm van doorstarten is de pre-pack. De pre-pack vindt zijn oorsprong in het Angelsaksische recht maar wordt nu ook toegepast in Nederland. De pre-pack is in Nederland aangenomen in de rechtspraak maar is nog niet in de wet verwerkt.


Wat de pre-pack bijzonder maakt is dat een deskundige wordt benoemd voor het faillissement daadwerkelijk wordt uitgesproken. Deze deskundige wordt stille bewindvoerder of beoogd curator genoemd. Op deze manier kan de deskundige het bedrijf al voor het faillissement beter leren kennen en onderzoeken of een doorstart tot de mogelijkheden behoort door te kijken of er eventueel al kopers geïnteresseerd zijn.


De deskundige heeft op dat moment niet de bevoegdheden die de curator heeft in een faillissement. Het voordeel van de pre-pack is dat er na faillissement vaak meteen een doorstart kan worden gemaakt.


Welke rol kennen de werknemers bij de pre-pack?

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat er bij de pre-pack sprake is van overgang van de onderneming. Overgang van de onderneming houdt in dat er een wettelijke plicht bestaat het personeel mee te nemen naar de nieuwe onderneming. In faillissement is deze plicht er niet, maar de rechter heeft bepaald dat in het geval van een pre-pack een uitzondering geldt en het personeel toch mee over moet, ondanks dat de onderneming op een bepaald moment in staat van faillissement verkeerd.

3 weergaven

Comments


bottom of page