• Jessica van Gastel

Echtscheiding en het kindgesprek met de rechter

Hoe verloopt een kindgesprek nou eigenlijk? Kan ik mijn kind uitleggen wat hem/haar te wachten staat? Die vragen krijgen we als advocaten familierecht vaak voorgelegd.

Ook voor de rechtbank was dit kennelijk een punt van aandacht.

Op de website https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Ruim-36000-echtscheidingszaken-voor-de-rechter-in-2018.aspx kwamen we zeer recent bijgaand interessant filmpje tegen.
Juist omdat we vaak vragen van ouders krijgen, vinden we het van belang dit filmpje onder de aandacht te brengen.


Heeft u zelf vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze advocaten!

Mirelle van Berckel

Marc van Bruggen

44 keer bekeken

Bezoekadres:

Kessels Advocaten

Julianalaan 1

4819 AB Breda

T: +31 (0)76 525 3535

E: info@kesselsadvocaten.nl

Correspondentieadres:

Postbus 2090

4800 CB Breda

  • facebook-logo-button (5)
  • twitter-logo-button (3)
  • linkedin-logo-button

© 2019 Flor-IT - www.flor-it.nl