top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Echtscheiding en pensioen

Sinds de Wet Verevening Pensioenrechten bij Echtscheiding in werking is getreden is de standaardregeling dat Ouderdomspensioen verdeeld wordt. Het gaat dan specifiek om het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen.


In praktische zin betekent dat dat het pensioenfonds binnen 2 jaar nadat de echtscheiding is ingeschreven, bericht krijgt dat pensioenverevening moet plaatsvinden. Er worden op dat moment geen bedragen betaald, maar het recht blijft gereserveerd tot aan het moment dat de pensioengerechtigde partner zijn/haar pensioen krijgt uitgekeerd.


Zodra de pensioengerechtigde partner het pensioen gaat ontvangen, rekent het pensioenfonds uit welk bedrag aan de ex-partner toekomt. Dat bedrag wordt dan rechtstreeks aan de ex-partner uitgekeerd.


Het is ook mogelijk andere afspraken te maken over het pensioen. U zou kunnen afzien van verevening. Dat gebeurt vaker wanneer ieder van de partner ongeveer evenveel pensioen heeft opgebouwd. Maar er kunnen ook andere redenen zijn om af te wijken van de standaard regeling. Afwijken kan echter alleen in onderling overleg. Als er geen overeenstemming bestaat over een andere regeling, geldt de hoofdregel, en dat is Pensioenverevening volgens de wet.

18 weergaven

Comments


bottom of page