top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

En wat nu als de kinderen geen echtscheiding willen?

Steeds vaker zien we in de rechtspraak dat de rechter de kinderen via de beschikking rechtstreeks aanspreekt. Dat gebeurt vooral in omgangsprocedures. In de beschikkingen lezen we dan uitvoerige overwegingen over hetgeen de rechter de kinderen wil meegeven over de beslissingen die de rechter heeft genomen. In de beschikking wordt eenvoudig taalgebruik gehanteerd en wordt concreet aangehaakt bij de wensen van de kinderen. Die wensen worden zeker niet altijd opgevolgd, maar de rechter besteed er wel aandacht aan.


Eind vorig jaar behandelde de rechtbank Overijssel (Rb. Overijssel 12-10-2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:4066) een zaak waarin de echtscheiding zelf aan de orde was. De kinderen hadden de rechtbank laten weten dat zij liever niet wilden dat hun ouders zouden gaan scheiden. De rechtbank Overijssel wilde deze stem van de kinderen niet onbesproken voorbij laten gaan.


De rechter vindt dat de kinderen dapper en eerlijk hun wens in hun brief hebben opgeschreven. De beslissing om wel of niet te gaan scheiden moet, hoe lastig dat voor kinderen ook is, toch door de vader en de moeder worden genomen en als beide ouders dat willen dan moet de rechter ook zo beslissen. De rechter hoopt dat de ouders allebei goed begrijpen dat de scheiding voor de kinderen moeilijk en misschien zelfs wel pijnlijk is en dat zij er na de scheiding alles aan zullen doen om ervoor te zorgen dat de kinderen zo min mogelijk schade overhouden aan de scheiding en de gevolgen daarvan. Hij vertrouwt er ook op dat beide ouders dit onderdeel van de beschikking op een goed moment met de kinderen gaan bespreken, zodat de kinderen weten dat de rechter wel heeft geprobeerd om met hun wens iets te doen.


Ik hoop van harte dat deze ouders dat ook zullen doen in de toekomst.


Betrokkenheid van kinderen bij het echtscheidingsproces is heel erg belangrijk. In welke vorm dan ook, natuurlijk afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Of het nu gebeurt in de vorm van het laten lezen van de beschikking of het samen spreken met de kinderen over de echtscheiding en de toekomst, communicatie is voor kinderen van super groot belang.


In onze mediationgesprekken besteden wij altijd aandacht aan de communicatie met de kinderen.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Onze advocaat-mediators mr Marc van Bruggen en mr Mirelle van Berckel helpen u graag.

9 weergaven

Commenti


bottom of page