top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Fiscaal afstemmen van alimentatie

Geregeld komt het voor dat mensen al een tijdje uit elkaar zijn alvorens zij een advocaat benaderen. Vaak zijn zij er in geslaagd in onderling overleg alternatieve woonruimte te creëren. Soms kan dit al jaren het geval zijn. Het kan daarbij ook zijn dat er een gewoonte is ontstaan dat de ene partij maandelijks een bedrag van bijvoorbeeld  € 2.000,- overmaakt naar de ander. Bijvoorbeeld aan de vrouw die met de kinderen woont. Soms wordt het ook eenvoudig op papier zo afgesproken.


Er ontstaan wel eens problemen indien partijen vergeten zijn deze betalingen ook fiscaal een duiding te geven. De maandelijkse betaling van € 2.000,-. Is dat voor de kinderen? Is dat partneralimentatie? Of is het iets anders? De problemen ontstaan met name indien de verhoudingen tussen partijen moeilijker worden en zij niet meer op dezelfde goede voet staan als op het moment dat de afspraken werden gemaakt.


Indien het in dit voorbeeld genoemde bedrag van € 2.000,-  niet gespecificeerd is in kinderalimentatie en partneralimentatie dan is onduidelijk welk bedrag aftrekbaar is in het kader van de aangifte IB. Kinderalimentatie is niet aftrekbaar en partneralimentatie wel. Stel de man geeft in dit geval een bedrag van € 2.000,- op, dan zal dat bij de vrouw als belast inkomen worden gezien. Soms krijg je dan na jaren een heel vervelende aanslag. Indien de vrouw in de veronderstelling leeft een netto-bedrag te ontvangen dan is dat een fikse tegenvaller, die soms pas jaren later aan het licht komt.


In het kader van een mediation zal altijd in het oog worden gehouden om OOK voorlopige afspraken  fiscaal een etiket te geven. Bij mediation kan maatwerk worden gecreëerd.  In meer complexe situaties wordt daarbij fiscaal advies ingewonnen.  Zo voorkom je verrassingen!


Marc van Bruggen 

19 weergaven

Comentarios


bottom of page