top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Flitsfaillissement pre-pack nog steeds mogelijk

Recent heeft het Gerechtshof Leeuwarden uitgesproken dat een prepack - een snelle doorstart na uitspraak faillissement - mogelijk blijft ondanks een kritische uitspraak van het Europese Hof van Justitie.


Tegenstanders van een pre pack, waaronder de vakbonden, hadden betoogd dat werkgevers prepacks inzetten om op een goedkope manier van het personeel af te komen en om zo mogelijk arbeidsvoorwaarden te kunnen verslechteren. Vakbonden hadden onder meer in het faillissement Smallsteps betoogd dat de prepack niet gericht was op een liquidatie van de onderneming maar dat er sprake was van voortzetting van het bedrijf. Werknemers behoorden dan ook dezelfde voorwaarden te verkrijgen als bij de oude werkgever. In feite een overgang van onderneming.


Prepack is juist ontwikkeld om zo snel mogelijk - in stilte - overnamekandidaten te benaderen voorafgaand aan het faillissement teneinde een doorstart zo succesvol mogelijk te kunnen uitvoeren; uiteraard na goedkeuring van de Rechter-Commissaris van de rechtbank. Deze stille voorbereiding geeft de aankomende curator de gelegenheid om mogelijke overnamekandidaten te polsen en een doorwrochte doorstart te kunnen realiseren met behoud van waarde van de onderneming en een zo hoogst mogelijke opbrengst voor de schuldeisers. Uiteraard dienen de belangen van de werknemers hierin te worden meegenomen.


Anders dan bij eerdere uitspraken inzake prepacks waarbij werd uitgemaakt dat er in feite sprake was van een overgang van de onderneming oordeelt het Gerechtshof in de zaak Heiploeg in navolging van de rechtbank dat er geen sprake was van een overgang van onderneming. De faillissementsprocedure was wel degelijk gericht op een liquidatie van het vermogen van de onderneming. Het personeel behoefde dan ook in de zaak Heiploeg niet te worden overgenomen.


Uiteraard dient in iedere prepack van geval tot geval te worden bekeken of deze ingevolge de jurisprudentie kan stand houden.


Pre packs dienen dan ook zo snel mogelijk een wettelijk kader te verkrijgen. Reden om het Wetsvoorstel Continuiteit Ondernemingen 1( WCO 1) snel af te wikkelen in de Eerste Kamer.

Ruud Bom

38 weergaven

Comments


bottom of page