top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Het Europees Hof van Justitie

Het Europese Hof van Justitie is het rechtsprekende orgaan van de Europese Unie. Het HvJ-EU moet er op toezien dat het recht dat gemaakt wordt door de Europese Unie in iedere lidstaat hetzelfde wordt toegepast. Ook doet het Hof uitspraken inzake juridische geschillen tussen nationale regeringen van lidstaten en in juridische geschillen tussen EU-instellingen. Nationale rechters kunnen aan het HvJ-EU een zogenoemde prejudiciële vraag stellen over hoe de het Europese recht moet worden uitgelegd.

6 weergaven

Comments


bottom of page