top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Het structuurregime

Een vennootschap valt onder het zogenoemde structuurregime wanneer haar geplaatste kapitaal met de reserves ten minste €16.000.000,- bedraagt. (Dit is een bij Koninklijk Besluit vastgesteld bedrag), de vennootschap of een afhankelijke maatschappij krachtens de wettelijke verplichting een ondernemingsraad heeft ingesteld en dat bij de vennootschap en haar afhankelijke maatschappijen, tezamen in de regel ten minste honderd werknemers in Nederland werkzaam zijn.


Wanneer een vennootschap onder het structuurregime valt, dan moet daarvan melding worden gedaan bij het Handelsregister. Het structuurregime is pas van toepassing als die melding drie jaar onafgebroken in het Handelsregister staat.


Een vennootschap kan er ook vrijwillig voor kiezen om het structuurregime op haar van toepassing te laten zijn. Voorwaarde is dan wel dat zij een verplichte ondernemingsraad heeft ingesteld.


Wanneer het structuurregime op de vennootschap van toepassing is, dan moet er verplicht een Raad van Commissarissen worden ingesteld. Deze RvC krijgt dan bepaalde rechten die normaal gesproken toekomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders zoals het benoemen en ontslaan van bestuurders. De commissarissen van de RvC worden voorgedragen door het bestuur en benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. De ondernemingsraad heeft hierin ook een sterk aanbevelingsrecht.

1.681 weergaven

Comments


bottom of page