top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Hoger Beroep

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank dan kunt u een hoger beroep instellen. Hoger beroep moet worden ingesteld binnen drie maanden vanaf de datum van het vonnis van de rechtbank. In zaken met een financieel belang van minder dan €1.750,- is geen hoger beroep mogelijk.


Het hoger beroep dient bij een gerechtshof. De uitspraak van het gerechtshof wordt een arrest genoemd. In het arrest kunnen twee verschillende soorten oordelen worden gegeven.


De eerste optie is gehele of gedeeltelijke bekrachtiging van het vonnis van de rechtbank. Dit betekent dat het vonnis van de rechtbank in stand wordt gehouden.


De tweede optie is vernietiging van de bestreden uitspraak.


Wanneer dat gebeurt kan de rechter in hoger beroep vervangende beslissingen nemen overeenkomstig de mogelijkheden die de rechter in eerste aanleg heeft of de rechter in hoger beroep kan de zaak terugverwijzen naar de lagere rechtbank voor zover dat mogelijk en/of gewenst is.

7 weergaven

Comments


bottom of page