top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Kort geding

Een kort geding is een civiele procedure waarin de rechter beslist over een spoedeisende zaak.


Aan de spoedeisendheid worden in het algemeen niet hele hoge eisen gesteld. Dit is anders als het gaat om geldvorderingen, dan bestaat er namelijk een verzwaarde motiveringsplicht. De rechter maakt een belangenafweging en concludeert aan de hand daarvan of er sprake is van spoedeisendheid of niet.


Wanneer de ene partij aan de andere partij doorlopend schade berokkent dan wordt spoedeisendheid snel aangenomen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een werknemer zijn relatie en/of concurrentiebeding niet naleeft waardoor de werkgever schade oploopt.

Een kort geding procedure duurt vaak enkele weken en is daarmee betrekkelijk korter dan een bodemprocedure. De bodemprocedure is een andere naam voor de langer durende procedure die normaal gevoerd wordt.


Het vonnis dat de rechter geeft in een kort geding procedure is een voorlopig oordeel. Indien er door een der partijen een bodemprocedure wordt aangespannen en de rechter doet uitspraak in de bodemprocedure, dan vervalt de uitspraak van de rechter in kort geding.


Voor het voeren van een kort geding is het altijd noodzakelijk om een advocaat in te schakelen.

24 weergaven

Comments


bottom of page