top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Kraamverlof

De termen bevallingsverlof en kraamverlof kunnen nog weleens verwarring opwekken. Toch bestaat er een duidelijk verschil tussen deze vormen van verlof.


Bevallingsverlof geldt voor degene die bevallen is. Het kraamverlof geldt voor de werknemer die echtgenoot is, geregistreerd partner is, de persoon is die ongehuwd samenwoont met degene die bevallen is of degene is die het kind erkent.


Het kraamverlof start vanaf de dag dat het kind feitelijk op hetzelfde adres als de moeder woont. Het kraamverlof bestaat uit vijf dagen (vanaf 1 jannuari 2019) waarin u uw loon krijgt doorbetaald, deze dagen mag u gedurende vier weken opnemen.  Vervolgens kan de werknemer nog drie dagen onbetaald verlof opnemen.


3 weergaven

Comentários


bottom of page