top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Nieuwe richtlijn conflicten in de werksituatie

Bijgewerkt op: 9 jul. 2019

Veel ziekmeldingen komen voort uit een conflict op het werk. Tijdens de Kessels Catch-up arbeidsrecht op 13 juni jl. met gastspreker Carmen Verschuur is o.a. de STECR werkwijzer arbeidsconflicten besproken. Op 1 juli publiceerde de NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde) hun Richtlijn conflicten in de Werksituatie. Deze richtlijn zal de bedrijfsarts volgen wanneer sprake is van een arbeidsconflict al dan niet met verzuim.

Er kan in een dergelijke situatie sprake zijn van situatieve arbeidsongeschiktheid. Van situatieve arbeidsongeschiktheid is sprake wanneer als gevolg van een verstoorde arbeidsverhouding de werknemer zich op grond van (dreigende) psychische of lichamelijke klachten niet in staat acht tot het verrichten van zijn werkzaamheden, hoewel ten aanzien van de arbeidsgeschiktheid geen medische beperkingen van psychische of fysieke aard kunnen worden vastgesteld, zodat van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte in de zin van de wet geen sprake is.

Voor het antwoord op de vraag of werknemer in dat geval recht op loon heeft, is relevant in hoeverre gezegd kan worden dat de werknemer zijn werkzaamheden niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever komt.

In een zaak waarin het Gerechtshof 's-Hertogenbosch op 14 mei 2019 heeft geoordeeld stond deze vraag centraal. Werkgever had zich niet laten bijstaan door een arbodienst en/of andere deskundige, ook niet na een ziekmelding van werknemer vanwege de arbeidsomstandigheden. Daarnaast bleef enige actie uit nadat werknemer had verteld dat zij zich niet in staat achtte haar werkzaamheden nog te verrichten als gevolg van gedrag van de directeur. Het Hof oordeelt dat in het licht van de omstandigheden de werknemer haar arbeid voor werkgever niet heeft kunnen verrichten door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van werkgever behoort te komen zodat zij recht heeft op doorbetaling van haar volledige loon.

Tijdens een Kessels Catch-up praten wij u bij over verschillende arbeidsrechtelijke onderwerpen en staan actuele thema’s centraal. Wilt u aanwezig zijn bij de eerstvolgende Catch-up, laat het de ons dan weten. U bent van harte welkom.

179 weergaven

Comments


bottom of page