top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Ongerechtvaardigde verrijking

“Hij die ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van een ander, is verplicht, voor zover dit redelijk is, diens schade te vergoeden tot het bedrag van zijn verrijking.”


Zo staat het in de wet, maar wat houdt ongerechtvaardigde verrijking nu precies in?


Ten eerste moet het gaan om verrijking van de een. Hieronder valt zowel behaald voordeel als afgewend nadeel. Een klassiek voorbeeldje: een schilder schildert uw huis op, maar hiervoor is geen overeenkomst gesloten en u weigert te betalen. Dan heeft u voordeel behaald doordat uw woning waarschijnlijk meer waard wordt als gevolg van de werkzaamheden. U heeft ook nadeel afgewend doordat u geen kosten heeft gemaakt voor het inhuren van een andere schilder.


Ten tweede moet de andere partij verarmd zijn. De schilder heeft kosten gemaakt om uw huis op te schilderen, hierdoor is hij verarmd.


Ten derde moet er een verband zijn tussen de verarming en de verrijking. Dat houdt in dat de verarming van de een moet zijn ontstaan door de verrijking van de ander.


Tot slot moet de verrijking ongerechtvaardigd zijn. Er moet een grond bestaan voor de verrijking, is die er niet, dan is de verrijking ongerechtvaardigd. Rechtvaardiging kan liggen in een rechtshandeling. Bijvoorbeeld wanneer u wel een overeenkomst sluit met de schilder. Daarnaast staan bepaalde vormen van rechtvaardiging in de wet.

75 weergaven

Commenti


bottom of page