top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Onrechtmatige daad

Wanneer is een gedraging onrechtmatig?

Een onrechtmatige daad kan veroorzaakt worden door een drietal handelingen, namelijk een inbreuk maken op een recht, een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht en een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Inbreuk op een recht houdt meestal in dat er inbreuk wordt gemaakt op een vermogensrecht of een persoonlijk recht bijvoorbeeld wanneer er inbreuk wordt gemaakt op het recht op eigendom door iemands eigendom mee te nemen.


Onder een wettelijke plicht wordt iedere plicht verstaan die bindend is door vaststelling door de Nederlandse wetgever of een ander daartoe bevoegd overheidsorgaan. Zo kan het schenden van voorwaarden verbonden aan een vergunning ook een onrechtmatige daad opleveren.


Een klassiek voorbeeld van het schenden van een wettelijke plicht is door rood rijden. Een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeert betaamt is een restcategorie. Hier kunnen een heleboel verschillende handelingen onder vallen. In de praktijk wordt er dus ook het vaakste een beroep gedaan op deze categorie.


Verdere vereisten onrechtmatige daad:

De gedraging moet toerekenbaar zijn aan de dader. Dat betekent dat de dader schuld heeft aan de gedraging of dat de oorzaak van de gedraging krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de dader komen. Er moet schade zijn ontstaan door de gedraging en er moet een causaal verband bestaan tussen de gedraging en de schade. Dat betekent dat de schade niet zou zijn ontstaan als de gedraging niet had plaatsgevonden.


Heeft u een onrechtmatige daad gepleegd of heeft u schade opgelopen als gevolg van een onrechtmatige daad? U kunt altijd contact met ons opnemen!

61 weergaven

Comments


bottom of page