top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Ontslag en de verstoorde arbeidsrelatie, 'Ik heb wel iets beters te doen!'

Een verstoorde arbeidsverhouding kan een redelijke grond zijn voor ontslag. Een verstoorde arbeidsverhouding moet zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Een voorbeeld is een verschil van inzicht over de manier waarop werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Als gevolg van een concreet voorval kan echter ook een verstoring in de werkrelatie ontstaan. Maar werkgevers, let op, duurzaamheid is weliswaar in beginsel geen vereiste maar u moet wel eerst proberen om de verstoring te herstellen. Logisch? Niet in elk geval wat mij betreft.


Kans geven om houding te verbeteren Een barmedewerkster die geen gevolg geeft aan een werkinstructie van haar werkgever en in dit verband opmerkt dat zij ‘wel iets beters te doen heeft’, gaat wat mij betreft best ver. Als deze werkneemster dan vervolgens ook nog in het bijzijn van klanten, op luide toon tegen haar leidinggevende zegt dat zij altijd ‘wat te zeiken’ heeft, lijkt de stap naar de kantonrechter snel gezet. Zeker nadat tevens mediation had plaatsgevonden.

Voor de kantonrechter in Rotterdam ging dat echter te snel.[1] Het ontbindingsverzoek van de werkgever werd afgewezen. De gedragingen zijn onvoldoende om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te rechtvaardigen en werkneemster heeft niet daadwerkelijk een kans heeft gekregen haar houding te verbeteren.


Teveel bescherming of een tweede, derde kans…? Een concreet voorval moet zo ernstig zijn dat niet valt te verwachten dat de arbeidsverhouding nog kan worden hersteld. Het moet gaan om een ernstig voorval en de werkgever moet proberen om de verstoorde arbeidsverhouding te herstellen. Voor toepassing van deze ontbindingsgrond is niet vereist dat de werknemer verwijtbaar heeft gehandeld. Uiteraard hangt het af van de concrete feiten en omstandigheden, maar wat mij betreft wordt een werknemer die zich op een dergelijke wijze richting haar werkgever uit te veel beschermd. Fatsoensnormen zijn ver te zoeken met het gevolg dat wat mij betreft de arbeidsrechtelijke norm onherstelbaar wordt overtreden.

Heeft u vragen over een arbeidsrelatie die niet lekker loopt? Neem gerust contact met mij op. Ik denk graag met u mee.[1] Rechtbank Rotterdam, 16 juli 2018 ECLI:NL:RBROT:2018:5740

37 weergaven

Opmerkingen


bottom of page