top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Onverschuldigde betaling

Wanneer iemand onverschuldigd heeft gepresteerd dan heeft diegene recht op ongedaan making van de prestatie.


Daarbij kunnen we drie soorten prestaties onderscheiden, te weten: het geven van een goed, het geven van een geldsom en het verrichten van een prestatie van een andere aard.

Er mag op het moment dat er is gepresteerd geen rechtsgrond voor het presteren bestaan. Er mag dus bijvoorbeeld geen sprake zijn van een overeenkomst tussen beide partijen.


Is een goed onverschuldigd gegeven dan moet het goed worden teruggegeven. Behalve wanneer het goed bederfelijk of tijdsgebonden is en niet meer kan worden teruggeven, dan heeft degene die onverschuldigd heeft gepresteerd recht op een schadevergoeding.

Is er een geldsom onverschuldigd betaald dan moet er eenzelfde geldsom worden teruggegeven. Bij een prestatie van een andere aard is werkelijke teruggave niet mogelijk. De prestatie moet dan ongedaan gemaakt worden.


Er zijn prestaties die niet zomaar ongedaan gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld een al geleverde dienst. Dan moet er worden gekeken naar de waarde die de ontvanger van de dienst er op dat moment voor over zou hebben gehad. Die waarde moet worden terugbetaald voor zover dit redelijk is.

89 weergaven

Comments


bottom of page