top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Ouderschapsverlof

Wanneer heeft u als werknemer recht op ouderschapsverlof? U moet ofwel de ouder van het kind zijn ofwel geen ouder zijn maar op hetzelfde adres wonen als het kind en duurzaam de verzorging en opvoeding van het kind voor u rekening nemen. Indien u ouder bent van het kind is het dus niet vereist dat u ook op hetzelfde adres woont als het kind.


De omvang van het ouderschapsverlof bedraagt zesentwintig keer de arbeidsduur per week. Het ouderschapsverlof mag worden opgenomen tot uw kind de leeftijd van acht jaar heeft bereikt.


Nadeel van het ouderschapsverlof is dat u tijdens het ouderschapsverlof niet krijgt doorbetaald.


Uw werkgever moet toestemming geven voor het opnemen van ouderschapsverlof. Hij mag het opnemen van ouderschapsverlof alleen weigeren als daar zwaarwegende bedrijfsbelangen of dienstbelangen voor zijn. Het verlof kan worden gesplitst in maximaal zes langere perioden en kortere perioden. Het hoeft dus niet in een aaneengesloten periode te worden opgenomen.

1 weergave

Comments


bottom of page