top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Pandrecht versus hypotheekrecht

Het pandrecht en het hypotheekrecht zijn beide zekerheidsrechten. Het doel van een zekerheidsrecht is om bij een vordering tot betaling van een geldsom voorrang te krijgen op de andere schuldeisers.


Als het recht op een registergoed is gevestigd dan is het een hypotheekrecht.


Registergoederen zijn goederen die op grond van de wet moeten worden ingeschreven in bepaalde registers. Dat zijn onroerende zaken, vliegtuigen of schepen. Op ieder ander goed kan een pandrecht worden gevestigd. Het woord pand kan wat verwarring oproepen, maar slaat op verpanding en niet op een gebouw.


Hoe werkt een pand- of hypotheekrecht? U leent een geldbedrag aan een andere partij, in ruil daarvoor vestigt u een pand- of hypotheekrecht op een goed van de lenende partij. Indien de lenende het geldbedrag niet terug kan betalen, dan kunt u het goed waarop het pand- of hypotheekrecht gevestigd is verkopen om op die manier alsnog u vordering voldaan te krijgen.

68 weergaven

コメント


bottom of page