top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Pensioen verdelen bij echtscheiding: grote veranderingen op komst?

Een van de belangrijke zaken die geregeld moeten worden bij echtscheiding is de zogenaamde pensioenverevening. De wettelijke aanspraak op pensioenverevening komt er kort gezegd op neer dat de echtgenoten over en weer een aanspraak hebben op de helft van het door de ander tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen. Partijen kunnen daar bij huwelijkse voorwaarden of echtscheidingsconvenant afwijkende afspraken over maken.


De feitelijke uitvoering geschiedt doordat partijen binnen twee jaar na da de echtscheidingsdatum via daartoe bestemde formulieren hun echtscheiding kenbaar kunnen maken bij de betreffende pensioenuitvoerende instantie(s). Vervolgens zal een deel van het pensioen te zijner tijd, bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, gestort worden aan de andere echt echtgenoot of echtgenote.


De verevening is nu dus geen automatisme en wat het recht uiteindelijk oplevert hang nogal af van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd door de ander. Bij vooroverlijden (voor bereiken pensioenleeftijd) door de vereveningsplichtige komt ouderdomspensioen niet tot uitkering, en is dat deel van het opgebouwde pensioen weg. Bij vooroverlijden van de gerechtigde behoudt de plichtige zijn gehele pensioen.


Dit jaar komt in Den Haag een wetsvoorstel aan de orde waarvan de strekking in hoofdlijn is dat het A: verevenen een automatisme wordt. Anders gezegd: formulieren zijn niet meer nodig. Mogelijk zijn die alleen nog nodig indien gewezen echtgenoten afwijkende afspraken maken. B: men ontvangt direct het pensioendeel van de ander waarop het recht ziet. Anders gezegd: of en wanneer het pensioen ooit tot uitkering komt volgt niet meer het leven van de ander. Thans bestaat dit op zich wel en heet die figuur “conversie”, doch het komt niet vaak voor. In het wetsvoorstel wordt conversie niet de uitzondering maar de regel.


Het is in mijn optiek een stevige verandering, die in zal gaan in 2020 of 2021 indien Eerste en Tweede Kamer groen licht geven. Het lijkt een kleine technische verandering, maar het kan een heel ander ander licht werpen op pensioenverwachting na scheiding en hoe daar mee om te gaan.

Vragen over pensioen en scheiding? Aarzel niet me eens te bellen.


Marc van Bruggen

15 weergaven

Comentarios


bottom of page