top of page
  • Jessica van Gastel

Private lease en echtscheiding 2: leasetermijn en partneralimentatie

Een relatief nieuwe manier om een auto te financieren, is private lease. Nieuw, maar wel erg in opkomst. Reden er in 2013 ruim 8000 private lease auto’s in Nederland rond, thans zijn dat er meer dan 100.000. De verwachting is dat dit alleen nog maar snel zal toenemen.


Private lease houdt simpel gezegd in dat de auto via operational lease wordt gebruikt. De auto wordt eigendom van de leasemaatschappij en na de overeengekomen leaseperiode, vaak 48 maanden, gaat de auto terug naar de leasemaatschappij. Je betaalt een maandelijkse termijn waarin eigenlijk alle kosten zitten, behalve brandstof. De termijn die maandelijks wordt voldaan, behelst dus verzekering, motorrijtuigenbelasting en onderhoud.


Er doen zich rond echtscheiding of beëindiging samenwoning diverse vragen voor rondom dit nieuwe fenomeen. Dat betreft vragen rondom het recht van gebruik van de auto, de aansprakelijkheid voor de leasetermijnen en bijvoorbeeld ook de vraag of de vaste lasten van een leasetermijn consequenties hebben voor de hoogte van alimentatie.

Naar mijn mening is dat laatste wel het geval maar er is, voor zover ik weet, vrijwel nog geen rechtspraak over. Indien ten tijde van het huwelijk een verplichting tot het betalen van leasetermijnen is aangegaan, dan dient daarmede rekening te worden gehouden. Dat is in beginsel ook het geval met een “gewone” schuld die is aangegaan voor de financiering van een auto. De vraag is echter of een leasetermijn in zijn geheel kan worden opgevoerd als last in een alimentatieberekening. Het komt mij voor dat alleen de financieringscomponent opgevoerd dient te worden. Voor zover in een leasetermijn ook het onderhoud, de motorrijtuigenbelasting en de verzekering zit verdisconteerd, valt dit eigenlijk onder de bijstandsnorm, volgens vaste en bestaande richtlijnen en rechtspraak. Vaak zal het dan aan de alimentatieplichtige zijn om aan te tonen hoe de leasetermijn is opgebouwd. Dat laatste zal in de praktijk lastig kunnen zijn omdat de leasemaatschappijen met name ten aanzien van de verzekeringsdruk en de onderhoudscomponent geen specificatie geven.


We gaan zien hoe dit in de praktijk gaat uitwerken de komende jaren.


Voor vragen of opmerkingen, neem contact op met onze familierechtadvocaten:


951 weergaven

Opmerkingen


bottom of page