top of page
  • Jessica van Gastel

Private lease en echtscheiding: einde lease bij uit elkaar gaan?

Een relatief nieuwe manier om een auto te financieren is private lease. Nieuw, maar wel erg in opkomst. Reden er in 2013 ruim 8000 private lease auto’s in Nederland rond, thans zijn dat er meer dan 100.000. De verwachting is dat dit alleen nog maar snel zal toenemen.


Private lease houdt simpel gezegd in dat de auto via operational lease wordt gebruikt. De auto wordt eigendom van de leasemaatschappij en na de overeengekomen leaseperiode, vaak 48 maanden, gaat de auto terug naar de leasemaatschappij. Je betaalt een maandelijkse termijn waarin eigenlijk alle kosten zitten, behalve brandstof. De termijn die maandelijks wordt voldaan behelst dus verzekering, motorrijtuigenbelasting en onderhoud.


Er doen zich rond echtscheiding of beëindiging samenwoning diverse vragen voor rondom dit nieuwe fenomeen. Dat betreft vragen rondom het recht van gebruik van de auto, de aansprakelijkheid voor de leasetermijnen en bijvoorbeeld ook de vraag of de vaste lasten van een leasetermijn consequenties hebben voor de hoogte van alimentatie.


De eerste vraag die ik behandel, is de vraag of je van een leasecontract af kunt komen, als je na uit elkaar gaan met je partner de maandlast niet meer kunt dragen.


Er bestaan standaardvoorwaarden voor private lease. In de meeste voorwaarden is terug te vinden dat kosteloos kan worden opgezegd bij echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap. Uiteraard zal dat dan aangetoond moeten kunnen worden. Dus een hele mooi beschermende voorwaarde, maar het geldt dus alleen bij de klassieke vormen van samenleven: huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bent u dus uitsluitend samenwonend, al dan niet met een samenlevingsovereenkomst, dan kunt u bij beëindiging van uw relatie niet kosteloos van het leasecontract af. In geval van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap heeft private lease dus een mooie voorwaarde die je bijvoorbeeld bij het aangaan van een gewone lening niet snel zal tegenkomen. Wel kan pas een beroep worden gedaan op de kosteloze opzeggingsmogelijkheid indien u officieel bent gescheiden of de registratie van het partnerschap officieel is beëindigd.


Voor vragen of opmerkingen, neem contact op met onze familierechtadvocaten, mr Van Berckel https://www.kesselsadvocaten.nl/mirelle-van-berckel en mr Van Bruggen https://www.kesselsadvocaten.nl/marc-van-bruggen

4.165 weergaven

Kommentarer


bottom of page