top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Renteswap vernietigd wegens dwaling

Renteswaps zijn complexe beleggingsproducten, die bij het afsluiten van een lening gebruikt kunnen worden om de risico’s van een stijging van de rente af te dekken. Banken hebben bij het verstrekken van deze producten vaak een te gunstig beeld van de risico’s gegeven, waardoor sommige bedrijven nu in de problemen komen.

Wat is een renteswap?

Een renteswap is een rentederivaat waarbij de klant zijn variabele (Euribor-) rente op zijn lening “ruilt” tegen een vaste rente met de bank. De bank “betaalt” Euribor-rente aan de klant, die op zijn beurt de vaste rente aan de bank betaalt. Zo beschermt de onderneming zich tegen een stijging van de Euribor. Want als die stijgt tot boven het niveau van de afgesproken vaste rente (“swaprente”) komt dat voor rekening en risico van de bank. De swap is voor de klant dus alleen gunstig zolang Euribor hoger ligt dan de vaste swaprente. Als Euribor lager is dan de swaprente, betaalt de lening nemer immers meer dan hij zou hebben betaald zonder swap. Door de financiële crisis is de variabele rente gedaald tot ver onder het niveau van de vaste swaprente van swaps die voor de crisis zijn verkocht. Die hebben een “negatieve waarde” voor de klant.


Bij vervroegde aflossing van de lening komt de klant niet zonder (hoge) afkoopkosten af van het product. De bank rekent namelijk het verschil tussen Euribor en vaste rente voor de resterende duur van de renteswap door aan de klant. De rente-opslagen (risico-opslag en liquiditeitsopslag) blijven variabel en kunnen door de bank steeds gewijzigd worden. Deze opslagen zijn onderwerp van discussie in een aantal rechtszaken die momenteel over renteswaps worden gevoerd.


Hof Amsterdam over een beroep op dwaling

Zo oordeelde het hof Amsterdam onlangs dat ABN Amro een klant niet volledig had geïnformeerd omdat zij hem niet had gewezen op liquiditeits- en andere opslagen die in het kader van de renteswapovereenkomst aan hem in rekening zouden kunnen worden gebracht. Volgens het hof is het aannemelijk geworden dat indien deze klant wel van deze opslagen op de hoogte was geweest, hij de renteswapovereenkomst niet zou hebben gesloten. Het hof heeft de overeenkomst daarom vernietigd.


Dat betekent dat de overeenkomst met terugwerkende kracht zijn werking verliest en partijen in die toestand moeten worden gebracht alsof zij de betreffende overeenkomst nooit met elkaar zijn aangegaan. Na het vernietigen van een overeenkomst bestaat er geen grond meer voor het toewijzen van schadevergoeding op grond van een tekortkoming de nakoming van de overeenkomst. De overeenkomst verliest door vernietiging immers haar werking tot het moment van aangaan, en dat betekent dat er ook niet meer in de overeenkomst kan worden tekortgeschoten.


Wij helpen u verder! Kessels Advocaten is bekend met de problematiek met betrekking tot renteswaps. Als u problemen met renteswaps ervaart, neem dan gerust contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

Comments


bottom of page