top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Roerende zaken versus onroerende zaken

Goederen zijn zaken en vermogensrechten. Zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. Dieren zijn geen zaken maar worden op grond van de wet wel als zaak gezien. Vermogensrechten zijn overdraagbaar stoffelijk voordeel. Bijvoorbeeld een vordering tot voldoening van een geldsom is een vermogensrecht.


Zaken bestaan dan weer uit roerende en onroerende zaken. Onroerende zaken zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. Roerende zaken zijn de zaken die niet onroerend zijn.


Naar aanleiding van deze omschrijving in de wet kunnen er nog wat vragen rijzen.


Bijvoorbeeld  of een caravan een roerende of onroerende zaak is? De discussie draaide om een stacaravan. Een losse caravan die achter de auto zit is zonder twijfel een roerende zaak. Een stacaravan kan echter wel gekwalificeerd worden als een onroerende zaak. De stacaravan moet dan duurzaam met de grond verbonden zijn, het moet voor iedereen duidelijk zijn dat stacaravan bestemd en gebouwd is om duurzaam ter plaatse te blijven, bij twijfel geven de opvattingen die in de maatschappij gelden de doorslag. Dit laatste criterium is erg vaag en daar kan de rechter zelf een belangenafweging over maken.

Het verschil tussen roerende en onroerende zaken is belangrijk in het recht, bijvoorbeeld voor de vestiging van een pand- of hypotheekecht.

3.501 weergaven

Comments


bottom of page