top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Wijzigingen in de kindregelingen, en nu?

Ze kunnen u haast niet ontgaan zijn de laatste maanden van 2014: de spotjes op de radio van de Belastingdienst, om u er op te wijzen dat er per 1 januari 2015 wijzigingen doorgevoerd gingen worden in de zogenaamde kindregelingen. Maar wat is er nu allemaal veranderd? En wat heeft dit voor gevolgen voor de kinderalimentatie? Kessels Advocaten staat klaar om uw vragen te beantwoorden. Wij zetten de belangrijkste punten alvast voor u op een rij.


Tot en met 2014 Tot en met 2014 bestonden er veel verschillende kindregelingen, oftewel financiële regelingen vanuit de overheid met betrekking tot de kosten van kinderen. De overheid wilde daarvan af en wilde het simpeler. En er moest bezuinigd worden: ook de kindregelingen ontkwamen daar niet aan en moesten hun steentje bijdragen.


Vanaf 1 januari 2015 De verschillende kindregelingen (zoals bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag, kinderbijslag, kindgebonden budget, aanvulling op uitkering voor alleenstaande ouders, alleenstaande ouderkorting, ouderschapsverlofkorting, combinatiekorting of aftrek levensonderhoud minderjarige kinderen) zijn teruggebracht tot nog maar vier regelingen, namelijk: kinderbijslag, kindgebonden budget, combinatiekorting en kinderopvangtoeslag. De regelingen die zijn vervallen, komen hierbij deels weer terug in de kinderbijslag en het kindgebondenbudget. De wijzigingen in de regelingen hebben voor zowel de ouder die kinderalimentatie betaalt, als de ouder die kinderalimentatie ontvangt, impact.


Wat verandert er voor de alimentatieontvanger? Voor de kinderalimentatieontvanger zijn de veranderingen met name merkbaar in het bedrag dat vanuit de overheid wordt ontvangen. Hoewel iedere situatie anders is, zal in de meeste gevallen het kindgebonden budget hoger worden, terwijl enkele andere maatregelen zijn vervallen. De verhoging in het kindgebonden budget zal veelal echter geen volledige compensatie bieden voor het verval van andere regelingen. Dat betekent dat de kinderalimentatiegerechtigde het per saldo met minder zal moeten doen.


Wat verandert er voor de alimentatiebetaler? Voor de kinderalimentatiebetaler is dat natuurlijk het vervallen van het fiscale voordeel. De ouder die per maand minimaal € 139 per kind aan kinderalimentatie betaalde, had een fiscale aftrekpost van minimaal € 205 per kwartaal. Met deze aftrekpost werd bij het vaststellen van kinderalimentatie ook altijd rekening gehouden: voor de alimentatieplichtige ouder die in aanmerking kwam voor deze aftrekpost, werd de te betalen alimentatie verhoogd met het fiscale voordeel, zodat het fiscale voordeel ten gunste kwam van het kind. Hier wringt al direct de schoen: de alimentatieplichtige ouder moet een bijdrage betalen, destijds berekend inclusief een fiscaal voordeel, welk fiscaal voordeel er in de praktijk na 1 januari 2015 helemaal niet meer is! Dit voordeel moet daarom uit de berekening worden gehaald.


Gevolgen voor betaler en ontvanger De verhoging van het kindgebonden budget van de alimentatiegerechtigde kan aanleiding zijn om tot een verlaging van kinderalimentatie te komen. Sinds 1 april 2013 strekt het kindgebonden budget namelijk in mindering op de behoefte van ieder kind. Het bedrag dat daarna overblijft aan kosten van het kind, moet door de ouders samen worden gedragen. Als het kindgebonden budget stijgt, betekent dit automatisch dat het bedrag dat overblijft ter verdeling tussen de ouders, lager wordt. Ook dit zal meestal leiden tot een verlaging van het door de alimentatieplichtige te betalen bedrag. Het kan er in de praktijk zelfs toe kunnen leiden dat de behoefte volledig wordt gedekt door het kindgebonden budget!


En nu? Op basis van de wet kan kinderalimentatie alleen worden gewijzigd als er sprake is van een ‘wijziging in de omstandigheden’. De ‘expertgroep alimentatienormen’, verantwoordelijk voor het rapport Alimentatienormen, heeft in december 2014 aangegeven dat de invoering van de Wet hervorming kindregelingen aanleiding kan zijn om de kinderalimentatie ter discussie te stellen. Daarmee gaan wij ervan uit dat de wetswijzigingen in de praktijk dus beschouwd zullen worden als een relevante wijziging van omstandigheden, zodat er aanleiding is de alimentatie opnieuw tegen het licht te houden.


De kinderalimentatie ligt (meestal) vast in een ouderschapsplan, echtscheidingsconvenant of een uitspraak van de rechtbank. Die afspraken kunnen niet zomaar (eenzijdig) worden gewijzigd. De alimentatieplichtige en de alimentatiegerechtigde zullen daarom met elkaar om de tafel moeten om nieuwe afspraken te maken over de verdeling van de kosten van de kinderen. Dit zal in de meeste gevallen met name voor de alimentatiegerechtigde vervelend uitpakken: die zal het met minder moeten doen.


Mirelle van Berckel kan u als ouders als mediator begeleiding bieden en de noodzakelijke berekeningen uitvoeren. Lukt het u niet om er samen uit te komen, dan is een gang naar de rechter onvermijdelijk. Ook daarbij kunnen wij u van dienst zijn. Neemt u gerust contact met ons op!

3 weergaven

Комментарии


bottom of page