top of page
  • Foto van schrijverpeter275

Auteursrecht in verkiezingstijd: Wilders kopieert werk van cartoonist zonder toestemming

In het Dagblad van het Noorden verscheen deze maand een artikel over een Groningse cartoonist die zich beklaagde over het ongeautoriseerd gebruik van zijn cartoon door Geert Wilders.


Geert Wilders zou zonder toestemming van de cartoonist zijn werk openbaarmaken en/of verveelvoudigen; dit zou in strijd zijn met zijn auteursrechten.“Mijn cartoon is een kritische reactie op de manier waarop in Griekenland met Europese leningen wordt omgegaan, dat heeft Wilders goed gezien”, zegt de cartoonlist. “Maar dat geeft hem geen recht mijn werk ongevraagd en zonder bronvermelding te gebruiken voor een campagne om stemmen te winnen.”


De cartoonist heeft Wilders gesommeerd de tekening van zijn twitterpagina te verwijderen, onder meer omdat hij vindt dat deze nu deel uitmaakt van een politieke campagne. Daarbij eist hij een schadevergoeding.


Wie de advocaat van Wilders is, is mij een raadsel, maar zijn persreactie snijdt in ieder geval geen hout. De advocaat laat weten dat geen sprake zou zijn van schending van auteursrecht, omdat de tekening eerst is gepubliceerd via Telegraaf.nl en Facebook en daarna door de PVV via Twitter is gedeeld. Hij zegt dat Van der Wal 100 euro kan krijgen. “Ter algehele en finale afdoening.”


Dat een afbeelding eerder via een digitale omgeving is openbaar gemaakt, betekent niet dat het auteursrecht op deze afbeelding is uitgeput. Voor gebruik van het werk is eenvoudigweg toestemming van de maker vereist. Alleen al op grond daarvan zou de maker zich kunnen verzetten tegen openbaarmaking van zijn werk. Daar komt nog bij, dat de cartoonist nu onderdeel wordt van verkiezingspropaganda van de PVV. Reden te meer om zich tegen de openbaarmaking te verzetten.


Heeft u een vraag over openbaarmaking of verveelvoudiging van een auteursrechtelijk beschermd werk, zorg dan dat u wél juist wordt ingelicht over auteursrechtinbreuk en de juridische duiding en gevolgen daarvan.

3 weergaven

Commentaires


bottom of page