top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Vaststelling, indexering en inning van alimentatie

Bijgewerkt op: 13 feb. 2019

Kinderalimentatie of partneralimentatie kunnen in onderling overleg tussen ex-partners/ouders worden vastgesteld. Dit kan in het kader van een echtscheiding of op een later moment als sprake is van gewijzigde omstandigheden ten opzichte van de situatie zoals die was op het moment dat de alimentatie werd vastgesteld. Als partijen er samen niet aan uit komen, kan de rechter worden gevraagd een beslissing te nemen.

Kinder- en partneralimentatie wordt op basis van de wet jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. Tegen het einde van elk jaar wordt het indexeringspercentage bekend gemaakt op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen: www.lbio.nl. Op deze website staat ook een rekenmodule om de indexering van alimentatie te berekenen. Partijen kunnen in onderling overleg besluiten om geen indexering van alimentatie toe te passen. Ook een rechter kan daartoe besluiten.


Als kinder- of partneralimentatie niet (meer) vrijwillig betaald wordt door de alimentatieplichtige, zal de alimentatiegerechtigde maatregelen moeten nemen om de alimentatie te innen. Het LBIO (www.lbio.nl) kan daarbij behulpzaam zijn en de inning ter hand nemen. Het LBIO zal de alimentatieplichtige eerst door middel van een brief tot betaling manen en kan, als deze brief geen effect heeft, overgaan tot het treffen van executiemaatregelen, zoals loonbeslag. Het LBIO neemt geen inning van alimentatietermijn op zich die op het moment van aanmelding bij het LBIO meer dan zes maanden oud zijn.

Ook een deurwaarder kan overgaan tot inning van achterstallige alimentatietermijnen. Een deurwaarder zal de alimentatiegerechtigde meestal kosten in rekening brengen, zodat deze optie vaak minder aantrekkelijk is dan het LBIO. Een deurwaarder kent daarentegen geen beperking van een periode van zes maanden en kan ook oudere achterstallige termijnen innen.


Voor inning van alimentatie door een deurwaarder of het LBIO is het noodzakelijk dat de alimentatie is vastgelegd in een beslissing van de rechter. Een afspraak tussen partijen onderling is niet voor executie vatbaar.

19 weergaven

Comments


bottom of page