top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Vennoten uit elkaar, wat gebeurt er met de huurpenningen?


Een goede voorbereiding is het halve werk. In de juridische praktijk betekent een goede voorbereiding vaak het voorkomen van problemen achteraf. Onlangs heeft de kantonrechter in Tilburg een beginnend ondernemer veroordeeld tot betaling van openstaande huurpenningen. De dagvaarding en de veroordeling komen voor de ondernemer als donderslag bij heldere hemel. Hij is in de veronderstelling dat hij zijn aansprakelijkheid heeft afgedekt. Daarvan blijkt geen sprake. Als hij zich vooraf beter had ingelicht, was de uitkomst zeer waarschijnlijk anders geweest.


‘A’ begint met zijn goede vriend ‘B’ een winkel in Tilburg. Goede vrienden als zij zijn, maken ze afspraken over de rolverdeling binnen de vennootschap. Zij kiezen voor de rechtsvorm Vennootschap onder firma (VOF). Bij de Kamer voor Koophandel schrijven zij zich beiden in als beherend vennoot. In de praktijk drijft B de onderneming. A stelt kapitaal beschikbaar.

Nadat de VOF enige tijd heeft bestaan, raken partijen gebrouilleerd. A treedt uit de VOF, B zet deze als eenmanszaak voort. De wijziging wordt doorgevoerd in de registers van de Kamer van Koophandel. A veronderstelt dat hij hiermee is ontslagen uit de aansprakelijkheid van zijn verplichtingen met betrekking tot de VOF.


B komt vervolgens zijn verplichtingen richting de verhuurder van het winkelpand niet na. De verhuurder dagvaart zowel A als B voor – onder andere – de voldoening van de huurachterstand. A staat perplex. Hij meent dat hem geen verwijt valt te maken. Hij geldt toch enkel als geldschieter en heeft toch invloed op de bedrijfsvoering van de zaak? Bovendien had hij zich uitgeschreven als vennoot bij de Kamer van Koophandel.


De kantonrechter komt tot de hoofdelijke veroordeling van A en B. De huurovereenkomst is aangegaan in de periode dat A als beherend vennoot stond ingeschreven en als zodanig de huurovereenkomst heeft ondertekend. A is dan ook gehouden tot nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst, ook als deze ontstaan nadat A is uitgetreden.

A had er goed aan gedaan voor het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst juridisch advies in te winnen. Voor de uitoefening van de onderneming hadden A en B feitelijk een Commanditaire Vennootschap (CV) voor ogen. A fungeert immers als geldschieter en B neemt de bedrijfsvoering op zich. Als ‘stille vennoot’ binnen de CV zou A alleen het risico van zijn inbreng dragen. Binnen een VOF is hij als beherend vennoot aansprakelijk voor alle schulden van de VOF. In het geval van duurovereenkomsten, zoals huurovereenkomsten, zien we dat deze aansprakelijkheid ver reikt. Goed advies had in bovenstaande casus geleid tot een de totstandkoming van een CV in plaats van een VOF, met als gevolg dat A niet aansprakelijk zou zijn voor de huurschuld.


Ook bij het beëindigen van een samenwerkingsverband doet een ondernemer er goed aan juridisch advies in te winnen. Een advocaat kan adviseren over de wijze waarop deze uittreding het beste kan gebeuren. Zo kan zoveel mogelijk worden voorkomen dat de uittredend vennoot opdraait voor de vorderingen die na zijn uittreden ontstaan.

Startende ondernemers willen graag direct beginnen en vergeten dikwijls goed advies in te winnen. Mijn advies is echter ‘Bezint eer ge begint’ en voorkom schulden achteraf!

215 weergaven

コメント


bottom of page