top of page
  • Mirelle van Berckel

Verandering in rekenmethode voor partneralimentatie 2023


Sinds 1 januari 2023 is er een wijziging doorgevoerd in de manier waarop de partneralimentatie wordt berekend. De wijziging is bedoeld om de discussie over de berekening van partneralimentatie te verminderen. Maar of dat in de praktijk ook het gevolg zal zijn, is de vraag.


In de nieuwe berekeningsmethode voor partneralimentatie is nieuw dat gerekend wordt met een forfaitaire woonlast. Het woonbudget is 30% van het netto besteedbaar inkomen. In de berekeningsmethode voor kinderalimentatie werd al gewerkt met een forfait voor de woonlast, maar nu wordt dat dus ook het uitgangspunt voor partneralimentatie. Op zichzelf wordt de berekening daarmee gemakkelijker. Maar er blijft een opening om een beroep te doen op de feitelijk woonlast. Daar moeten dan wel bijzondere redenen voor zijn en die bijzondere reden moet aangetoond worden.


Het kan twee kanten op

Ofwel de werkelijke woonlast is feitelijk hoger dan het woonbudget ofwel de feitelijke woonlast is lager dan het woonbudget. Afhankelijk van de insteek die gekozen wordt, is het aan de partij die zich beroept op afwijking van het forfait, om aan te tonen waarom er met een andere woonlast gerekend moet worden.


Dat betekent dat er nog altijd stukken moeten worden aangeleverd om de feitelijke woonlast te berekenen. Op basis van die informatie moeten dan twee berekeningen gemaakt worden. Als de uitkomst van die twee berekeningen grote verschillen laat zien, is het aan de advocaat die stelt dat moet worden afgeweken, om argumenten te noemen op basis waarvan de rechtbank afwijkt.


Overigens is het feit dat er een nieuwe rekenmethode is ingevoerd, geen reden om in “oude gevallen” opnieuw te gaan rekenen. Daarvoor moet eerst sprake zijn van een (andere) wijziging van omstandigheden.


Conclusie is dat beoogd wordt de berekening van partneralimentatie eenvoudiger te maken. Maar of dat doel ook bereikt wordt, is nog maar de vraag. De praktijk zal dat moeten gaan uitwijzen.


Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op!


Advocaat Familierecht, Erfrecht en Mediator

56 weergaven

Comments


bottom of page