top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Wat als de omgangsregeling niet wordt nagekomen?


Na een echtscheiding is het van groot belang voor kinderen om contact te hebben met beide ouders. Dat uitgangspunt staat aan de basis van de regels die gaan over de contactregeling en dat uitgangspunt is ook de hoofdlijn die rechters toepassen.

Er zijn natuurlijk uitzonderingssituaties denkbaar waarin contact tussen de kinderen en een niet-verzorgende ouder beter (tijdelijk) niet kan plaatsvinden. Over die situatie gaat dit blog niet.


Het komt regelmatig voor dat mensen wel afspraken maken over omgang, of dat de rechter een omgangsregeling oplegt, maar dat die niet wordt nagekomen.

Het is vaak niet eenvoudig het alsnog voor elkaar te krijgen de kinderen bij u te krijgen. Wanneer onderling overleg geen oplossing biedt, zal de rechter er aan te pas moeten komen.


U kunt dan  bijvoorbeeld een kort geding starten. Een kort geding is een snelle procedure bij de rechtbank, die is bedoeld voor situaties waarin sprake is van een spoedeisend belang. Als een omgangsregeling niet wordt nagekomen, en één van de ouders de kinderen dus steeds niet ziet, dan is er al snel sprake van een spoedeisend belang. Voor het voeren van deze procedure heeft u een advocaat nodig.


De rechter neemt zoals gezegd in principe als uitgangspunt dat de kinderen omgang hebben met de niet verzorgende ouder, meestal de vader. De band met de niet verzorgende ouder moet zoveel mogelijk in stand worden gelaten. Vooral als de kinderen nog jong zijn, is de continuïteit in de contacten van groot belang.


Maar wat nu als de rechter in kort geding de verzorgende ouder, bijvoorbeeld de moeder, verplicht de omgangsregeling na te komen, maar zij dat alsnog weigert. In dat geval kent de wet diverse sancties die de rechter in een uitspraak aan de moeder kan opleggen als zij blijft weigeren de omgangsregeling na te komen.


Zo kan de rechter bepalen dat de moeder een dwangsom moet betalen als zij de kinderen opnieuw niet aan de vader meegeeft. Ook kan de rechter bepalen dat lijfsdwang wordt toegepast als moeder blijft weigeren de omgangsregeling na te komen. Ook komt het voor dat de kinderen onder toezicht worden gesteld en een instantie er op toeziet dat de omgang tot stand komt.

In het uiterste geval kan de rechter zelfs de hoofdverblijfplaats van de kinderen wijzigen en bepalen dat de kinderen weer bij vader zullen wonen, dit omdat de moeder blijft weigeren de omgangsregeling na te komen. De vader zal wel expliciet aan de rechter moeten vragen de hoofdverblijfplaats te wijzigen.


De rechter gaat niet snel over tot het opleggen van sancties, zoals een dwangsom, aan de moeder die de omgangsregeling niet nakomt. De rechter zal dat pas doen als de moeder meerdere uitspraken van de rechter aan haar laars lapt zonder enige goede reden daarvoor. Dat is voor vaders vaak erg frustrerend. Rechters zijn helaas vaak erg voorzichtig.

2 weergaven

Comments


bottom of page