top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Wat is het verschil tussen mediation en de overlegscheiding (collaborative divorce)?

Veel mensen zijn wel bekend met mediation, de manier om in onderling overleg tot goede afspraken te komen over de gevolgen van een echtscheiding.


In het mediation-traject overleggen mensen samen over de afspraken die ze willen maken; de mediator helpt hen daarbij. Meestal zijn 3 of 4 gesprekken nodig om alles door te nemen en overeenstemming te bereiken over de inhoud van het convenant en het (eventuele) ouderschapsplan.


Groot voordeel van mediation is dat het overleg blijft bestaan, hetgeen natuurlijk voor de verhoudingen op de langere termijn goed is. Met name als er kinderen zijn, is die onderlinge verhouding erg belangrijk. Het zou immers mooi zijn als ouders, zonder voelbare spanningen samen aanwezig kunnen zijn op een verjaardagsfeestje van een kind, een diploma-uitreiking of het huwelijksfeest.


Soms is extra hulp nodig om de onderlinge verhoudingen te normaliseren. In dat geval kan een coach een belangrijke rol spelen. We spreken dan over de overlegscheiding ofwel collaborative divorce.


Collaborative divorce is een andere manier van scheiden, afkomstig uit Amerika. Bij deze methode wordt een team gevormd dat bestaat uit: twee advocaten, een coach en zo nodig een financial. Het team werkt samen met de partners aan een respectvolle scheiding. Er wordt coöperatief samengewerkt met steeds maar één doel voor ogen: het maken van zo passend mogelijke afspraken voor beide partijen en hun kinderen. De collaborative divorce-professionals zijn hier speciaal voor getraind.


De coach heeft een leidende rol in het geheel. Zo nodig spreekt de coach ook afzonderlijk met partijen of met partijen samen.


Het verschil met mediation is dus dat er niet één mediator is die partijen begeleid, maar dat er één coach is met daarbij een advocaat voor ieder der partijen. Die 3 professionals vormen het team dat de partijen bijstaat. Het team voert ook overleg buiten aanwezigheid van de partijen om te zien waar “de pijn zit” en hoe daar het beste mee omgegaan kan worden. Als het nodig is wordt aan het team ook een financieel deskundige toegevoegd. Dat is het geval wanneer er ingewikkelde financiële vragen voorliggen, bijvoorbeeld over de eigen onderneming van partijen.


Mr. Mirelle van Berckel en mr. Marc van Bruggen hebben goede ervaringen met collaborative divorce. Wilt u weten of dit traject voor u geschikt is, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op!

60 weergaven

Commentaires


bottom of page