top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Wat kost een rechtszaak?

Aan het voeren van een rechtszaak zijn verschillende soorten kosten verbonden. Hoe zit het nu precies met deze kosten?


Griffierechten

Dit bedrag moet worden betaald aan de griffie (het secretariaat) van de rechtbank. Er moet alleen griffierecht worden betaald bij civiele zaken en bestuurszaken, bij strafzaken hoeft geen griffierecht te worden betaald. De hoogte van het griffierecht hangt samen met een aantal factoren: de zaak zelf, uw inkomen, en of u een particulier of een rechtspersoon bent. U kunt de hoogte van het griffierecht berekenen op: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Kosten-rechtszaak/Griffierecht.


Overige proceskosten

Daarnaast komen bij een rechtszaak nog andere kosten kijken. Bijvoorbeeld de kosten van de advocaat en de kosten van de deurwaarder. Daarbij kunnen eventueel nog kosten komen voor deskundigen, een tolk en getuigen. Getuigen krijgen namelijk een vergoeding voor de tijd die ze kwijt zijn aan hun getuigenis plus de gemaakte reiskosten. Voor deze laatste categorie kosten geldt dat diegene die de deskundige, tolk of getuige oproept de kosten voor zijn rekening moet nemen.


Wie draait er op voor deze kosten?

In een civiele zaak kan de partij die ongelijk heeft gekregen door de rechter veroordeeld worden tot betaling van de kosten van de tegenpartij, al dan niet voor een gedeelte. In zaken van intellectueel eigendom geldt de reele proceskostenveroordeling. Hier kunt u hierover meer lezen.

16 weergaven

Comments


bottom of page