top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Ziekte & vakantie

Stel: u wordt ziek tijdens uw vakantie

Als u ziek wordt op vakantie, dan kunt u dat melden bij de werkgever. Voor de dagen dat u ziek bent kan de werkgever vakantiedagen inhouden. Hier zitten nog wel wat haken en ogen aan. Allereerst is het verstandig om een dokter te bezoeken, ook al bent u in het buitenland, en een doktersverklaring te laten opstellen ter onderbouwing van uw ziekte. Wanneer u zich tijdens de vakantie weer beter voelt, wordt u ook geacht dit te melden bij de werkgever.

Let daarnaast goed op, in uw cao, bedrijfsreglement of individuele arbeidsovereenkomst kan een verzuimprotocol staan opgenomen, waarin kan staan dat de werkgever wel vakantiedagen mag inhouden als u ziek wordt op vakantie.


Stel: u bent ziek en u wil dat ziektedagen worden geteld als vakantiedagen

Dagen of gedeelten van dagen waarop de werknemer de overeengekomen arbeid niet verricht wegens ziekte kunnen, slechts wanneer de werknemer daarmee instemt, worden aangemerkt als vakantiedagen. Dit kan alleen met bovenwettelijke vakantiedagen. Uw wettelijke vakantiedagen zal u altijd als vakantiedagen houden. Waarom zou u dit willen als werknemer? U kunt bij ziekte te maken krijgen met zogenoemde wachtdagen. Dit moet in uw individuele arbeidsovereenkomst of cao zijn vastgelegd. Over maximaal de eerste twee dagen van de ziekte hoeft dan geen loon te worden betaald. Tijdens vakantiedagen behoudt de werknemer wel zijn recht op loon.


Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten!e

12 weergaven

Comments


bottom of page