top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Zien cliënten door de bomen het Mediation-bos nog wel?

“Mediator” is geen beschermde titel. Iedereen kan zich mediator noemen. Dat maakt het lastig voor cliënten om te weten of de mediator die men benadert, ook werkelijk verstand van zaken heeft en de spelregels kent.


Initiatiefwetsvoorstel Wet Registermediator  33 722 werd ingediend door mr Van der Steur om aldus tot een register te komen, waarin alleen mediators worden ingeschreven die voldoen aan specifieke eisen ten aanzien van kwaliteit en integriteit. Om ingeschreven te kunnen worden zou de mediator over bepaalde psychologische, communicatieve en juridische competenties moeten beschikken.  Met het vertrek van indiener Van der Steur uit de kamer is dit voorstel helaas ingetrokken, gelijktijdig met het initiatiefwetsvoorstel 33 723 ter bevordering van mediation. Dat is jammer, want de wetsvoorstellen voorzagen zeker in een bepaalde behoefte.

Mediation is een vorm van geschiloplossing, waarbij een mediator partijen begeleidt om in overleg tot een oplossing te komen van het conflict. Het is daarbij heel belangrijk dat partijen volledig worden voorgelicht over hun rechten en plichten. De mediator moet ervoor waken dat er sprake is van ‘informed consent’, ofwel overeenstemming op basis van volledige informatie.


Als we spreken over een echtscheiding is het belangrijk dat partijen weten wat de normen zijn die voortkomen uit de wet. Dat partijen in onderling overleg willen afwijken van die regels, is natuurlijk prima. Maar men moet wel eerst voorgelicht zijn over alle ins en outs.

Dat maakt dus dat het belangrijk is dat de mediator weet waar hij/zij over spreekt. Dat hij een alimentatieberekening kan maken of kan uitleggen wat de gevolgen van de inhoud van de huwelijksvoorwaarden zijn. Specifieke juridische kennis is dus van groot belang.


Daarnaast moet de mediator ook aandacht hebben voor de gelijkheid tussen partijen. Met beide partijen wordt gelijktijdig aan tafel gesproken. Partijen moeten volledig op de hoogte zijn van de inhoud van de onderlinge communicatie. Een belangrijke taak voor de mediator. Ook de psychologische aspecten van de echtscheiding verdienen aandacht. Al met al een complex geheel dus.


Vaak profileren mediators zich als specialist, maar zijn zij dat niet. Voor cliënten is het lastig het onderscheid te maken.


Het is jammer dat het initiatief wetsvoorstel ingetrokken is. Het zou heel mooi geweest zijn wanneer de kwaliteitseisen goed zouden zijn vastgelegd. Dat zou de keuze voor een goede mediator minder lastig maken.


Helaas worden advocaten steeds vaker met slechte convenanten van niet juridisch gekwalificeerde mediators geconfronteerd. Het kost dan vaak veel tijd, energie en dus ook kosten, om dat allemaal weer recht te zetten. Soms zelfs zijn partijen gebonden aan eerder gemaakte (slechte) afspraken.


Bij Kessels Advocaten kunt u terecht voor een gedegen advies over scheidings-mediation. Mr Van Berckel-van der Rijken is gespecialiseerd Vfas advocaat en register-mediator MfN. Met onze juridische kennis zit het goed, dat kunnen wij u verzekeren. Het is daarnaast van groot belang dat er een “klik” is tussen de advocaat-mediator en de cliënten. Komt u daarom vrijblijvend langs voor een kennismakingsgesprek.

19 weergaven

Comentários


bottom of page