top of page
Arbeidsrecht

Loondoorbetaling zieke werknemer

Loonstop bij ziekte

Een zieke werknemer heeft recht op loondoorbetaling. Dat is in principe 70% maar in een cao en/of arbeidsovereenkomst kan een hoger percentage worden bepaald. Deze loondoorbetalingsverplichting bij ziekte geldt voor de eerste twee jaar (104 weken). Hierna heeft de werkgever geen verplichting meer om het loon door te betalen. Voor de werknemer moet dan bekeken worden of hij in aanmerking komt voor een WIA-uitkering.

In de eerste 2 jaar van ziekte kunnen er veel problemen en vragen rijzen. De werkgever en de werknemer kunnen van mening verschillen over de vraag of de werknemer nog wel ziek is. Eventueel kan het UWV interveniëren door het afgeven van een deskundigenoordeel.

Een werknemer is daarnaast verplicht om binnen de mogelijkheden te re-integreren en de werkgever is verplicht om dit mogelijk te maken. Doet de werknemer dat niet of niet voldoende, dan kan (of beter gezegd: moet) de werkgever maatregelen nemen, zoals het doorvoeren van een loonstop. Een loonstop is iets anders dan het opschorten van loon. Het is belangrijk om de juiste sanctie te kiezen. Onze arbeidsrechtspecialisten adviseren u hierover graag.

Houdt de werkgever zich niet aan zijn verplichtingen, dan loopt die alleen al op die basis het risico na verloop van 2 jaar te worden geconfronteerd met een loonsanctie: dat wil zeggen dat het UWV de werkgever verplicht om nog over een derde jaar het loon door te betalen!

Ook kunnen er bijvoorbeeld discussies ontstaan over de hoogte van het loon dat moet worden doorbetaald, het opnemen van vakantie tijdens ziekte, of de vraag of er in het kader van de re-integratie sprake is van passende arbeid of niet.

Dit zijn maar enkele aspecten die kunnen spelen bij ziekte. U kunt ook nog denken aan de verplichting uit de Wet BeZaVa die bepalingen bevat over financiële verantwoordelijkheid van werkgevers na de twee jaar ziekte. Voor zowel de werkgever als de werknemer geldt dat het van belang is om zich gedurende de periode van ziekte regelmatig af te vragen of alles nog wel in spoor loopt.

Uw arbeidsrecht advocaat in Breda

Bij Kessels advocaten kunt u terecht voor deskundig advies van onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten bij vraagstukken over loonstop bij ziekte. Wij vinden het belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij uw advocaat. Kennismaken is bij ons dan ook altijd gratis. Neemt u dan ook gerust contact op met Elzemieke Schouten

DSC_8571.jpg
  • LinkedIn - Black Circle
bottom of page